Welcome to CoroWebb

Established 2002

Do you want help to do an easier website?
Then I can help you for a low cost.

Vill du ha hjälp att göra en enklare hemsida?
Då kan jag hjälpa dig för en mindre kostnad.

For more information, contact me at:
För mera information hör av dig till:
Contact / Information 


   


Awards We Received 

ANIMERAT & BAKGRUNDER

Here is a few exampels of websites i have done
Här är några exempel på enklare sidor jag gjort
I have design and are owner and webmaster for following page:

ConnyHem.JPG (154520 byte)

ConnyBil.JPG (119767 byte)

 "Conny´s Biografi"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

"Conny´s Modelcars 1:43"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

ConnyPat.JPG (147219 byte)

HGV.JPG (140362 byte)

 "Conny´s Patch Collection"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

"Hundgårdens Vänner"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

SPCAFor.JPG (157151 byte)

 CoroWebb.JPG (152298 byte)

"Swedish Patch Collectors Association"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

 "CoroWebb"
(Owner: Conny Rönndahl / Sweden)

Webmaster and Design for following pages:

FreddPat.JPG (170514 byte)

FreddBil.JPG (90336 byte)

"Fredrik´s Patch Collection"
(Owner: Fredrik Cronqvist / Sweden)

"Fredriks Modelcars"
(Owner: Fredrik Cronqvist / Sweden)

SLC.JPG (170791 byte)

PatrikPat.JPG (151853 byte)

"Södertälje Larmcentral AB"
(Owner: Södertälje Larmcentral AB / Sweden)

"Patriks Patch Collection"
(Owner: Patrik Niemi / Sweden)

AndreasPat.JPG (131133 byte)

AndreasBilar.JPG (40370 byte)

 "Andreas Patch Collection"
(Owner: Andreas Bergman / Sweden)

 "Andreas Modelcars Collection"
(Owner: Andreas Bergman / Sweden)

HenrikPat.JPG (109495 byte)  
"Henriks Collection"
(Owner: Henrik Rahe / Denmark)
 

 

This is what i need to do your website:
Detta behöver jag för att göra din sida:

1. Adress to website:
    Adress till hemsida:
(Adress that you get from your netsupplier* or your own type:
Passagen or simular)
(Adress som du fått av din
nätleverantör* eller egen typ:
Passagen eller liknande)
* Netsupplier / Nätleverantör:
1. Passagen
www.passagen.se
Web hosting:

Free: 20 Mb
Web hosting:

Gratis: 20 Mb
* Netsupplier / Nätleverantör:
2. One

www.one.com
Web hosting:
1000 or 2000 or 4000 Mb
Price per month in Euro:
1.25, 2.60, 4.90
Setup fee: 12.00
Domain prices in Euro:
Registration: Free
Annual fee:
.com .net .org .eu    12,00
.info .biz                   24,00
.dk .uk                       8,00
.de .nl                        6,00
.se                           11,00
Above mentioned prices for domain names apply only when a web space is set up at the same time.
All prices are without VAT.
Web hosting:
1000 el. 2000 el. 4000 Mb
Pris per. månad i SEK:
12:-, 24:-, 45:-
Uppläggningsavgift: 115:-
Domänpriser i SEK:
Registrering: Gratis
Årsavgift:
.com .net .org .eu   115:-
.info .biz                  225:-
.dk .uk                      75:-
.de .nl                       55:-
.se                            95:-
Ovanstående priser på domännamn gäller endast vid samtidig beställning av webbhotell.
Alla priser är exkl. moms.
2. Username + password to website host:
    Användarnamn + lösenord till ovan:
(Needed to upload website on  FTP)
(För att kunna ladda upp sidan via FTP)
3. E-mailadress (Your own if  you want)
    Mailadress (Din egen som är aktuell)
(For registration of guestbook, counter)
(För registrering av gästbok, räknare)
4. Pictures and script that you want on  website:
 
   Bilder och text som du vill ha på sidan:
(Pictures should not be larger than max 25 kb or 130 x 160 pixels)
(Bilder bör ej vara större än max 25 kb eller 130 x 160 bildpunkter)

This is what you get:
Detta får du:

Website:
Hemsida:

(Max: 8 pages or 10-1000 Mb depending on supplier)
(Max: 8 sidor eller 10-1000 Mb beroende på leverantör)

Guestbook:
Gästbok:

(Nice to see who have visit you)
(Trevligt att se vem som besökt dig)

Counter:
Besöksräknare:

(To see how many that as a matter of fact have find you)
(För att se hur många som hittat just din sida)

PRICES: Skr= Swedish Kronor
PRISER:

Type:
Typ:
This is including:
Detta ingår:
Baseprice:
Grundpris:
Fullservice / Year:
Fullservice / År:
Fullservice:
Fullservice:
I build your website max 8 "pages"
and take care of uppdating of this.
Obs:  max 2 uppdating / month.

Jag bygger sidan max 8 "sidor"
och sköter uppdateringar av dessa.
Dock max 2 uppdatering per månad.
500 Skr 300 Skr / år
Halfservice:
Halvservice:
I build your website (base)
and You take care of  updating.

Jag bygger sidan (grund)
och Du sköter sen uppdateringarna.
600 Skr -

Extra:
Tillägg:

Pages:
Sidor:
Pages in addition to the 8 as included:
Sidor utöver de 8 som ingår:
10 Skr per sida 5 Skr / år
Pictures:
Bilder:
Editing of pictures as to big
(pictures taken with digitalcamera
use to be "big")

Redigering av bilder som är för stora
(Bilder tagna med digitalkamera
brukar bli "stora")
50 öre per bild -
This is what You need to take care of your website:
Detta behöver du för att sköta din sida:

1. FrontPage (Microsoft) Be included often in Office package.
2.
FTP program are free at: http://www.smartftp.com/download/

1. FrontPage (Microsoft) Ingår oftast i Office paketet.
2.
FTP program finns gratis på: http://www.smartftp.com/download/

INSTRUKTION
FrontPage & SmartFtp

If you are interested of an own website, keep in touch!
Hör av dig om du är intresserad av en egen sida!
Contact / Information

© All content of CoroWebb is property of CoroWebb / Conny Rönndahl
and can not be reproduced, copy or duplicate without write permission of author.
Copyright © Conny Rönndahl / CoroWebb 2005-2009